3BB Agent News & Activity

กิจกรรม 3BB Agent ล่าสุด

เพื่อมอบของที่ระลึก และสอบถามถึงปัญหาต่างๆในการดำเนิงาน รวมถึงรับข้อเสนอแนะต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สนับสนุนให้ตัวแทนขาย 3BB ต่อยอดขายให้เพิ่มขึ้น

ทีมงานได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมแนะนำโปรโมชั่นใหม่ๆ ร่วมพบปะพูดคุย แนวทางการหายอดขายที่เพิ่มขึ้น
ข่าวและกิจกรรมตัวแทนขาย 3BB


เพื่อสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคของ ตัวแทนขายและได้แนะนำให้ตัวแทนขายใช้ App 3BB

ออกพื้นที่ในอำเภอเมือง รามัน โกตาบารู กรงปินัง ยะหา และอำเภอบันนังสตา

เพื่อสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคของตัวแทนขาย

พร้อมเยี่ยมตัวแทน และอัพเดตสื่อเพื่อกระตุ้นยอดขาย

โดยจัดโปรโมชั่นพิเศษ ติดตั้ง Internet Fiber ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าใหม่รับอุปกรณ์เชื่อมต่อทันทีที่สมัครใช้บริการ