3BB Agent News & Activity

3BB นครปฐม จัดกิจกรรมการตลาดรถแห่ประชาสัมพันธ์

3BB นครปฐม จัดกิจกรรมการตลาด ตั้ง booth ออก Event เช้า-เย็น รถแห่ประชาสัมพันธ์ พร้อมเยี่ยมตัวแทน และอัพเดตสื่อเพื่อกระตุ้นยอดขายใน อ.เมือง อ.นครชัยศรี อ.สามพราน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 5-11 สค. 2561 ที่ผ่านมา