ท่านสามารถนำ Barcode หรือ QR Code ที่ 3BB Member แอพพลิเคชั่น ไปชำระค่าบริการในช่องทางต่างๆ ได้

ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ

เว็บไซต์ : ibanking.bangkokbank.com
ชื่อแอปพลิเคชัน : Bualuang mBanking
ชื่อบริษัท ฯ ผู้ให้บริการ : TRIPLET
หมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 1) : (Account No.)
หมายเลขอ้างอิง (เลขที่อ้างอิง 2) : 4000000000000

ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย

เว็บไซต์ : www.ktbnetbank.com
ชื่อแอปพลิเคชัน : KTB netbank
ชื่อบริษัท ฯ ผู้ให้บริการ : บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด (2015)
หมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 1) : (Account No.)
หมายเลขอ้างอิง (เลขที่อ้างอิง 2) : 4000000000000

ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เว็บไซต์ : www.krungsrionline.com
ชื่อแอปพลิเคชัน : KMA - Krungsri Mobile App
ชื่อบริษัท ฯ ผู้ให้บริการ : ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต : 1890017786
หมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 1) : (Account No.)
หมายเลขอ้างอิง (เลขที่อ้างอิง 2) : 4000000000000

ชื่อธนาคาร : ธนาคารกสิกรไทย

เว็บไซต์ : online.kasikornbankgroup.com
ชื่อแอปพลิเคชัน : K PLUS
ชื่อบริษัท ฯ ผู้ให้บริการ : Triple T Internet
หมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 1) : (Account No.)
หมายเลขอ้างอิง (เลขที่อ้างอิง 2) : 4000000000000

ชื่อธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์

เว็บไซต์ : www.scbeasy.com
ชื่อแอปพลิเคชัน : SCB EASY
ชื่อบริษัท ฯ ผู้ให้บริการ : บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด (3BB)
หมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 1) : (Account No.)
หมายเลขอ้างอิง (เลขที่อ้างอิง 2) : 4000000000000

ชื่อธนาคาร : ธนาคารธนชาต

เว็บไซต์ : www.thanachartbank.co.th
ชื่อแอปพลิเคชัน : Thanachart Connect
ชื่อบริษัท ฯ ผู้ให้บริการ : 1063-Triple T Internet Company Limited-3BB-TI
หมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 1) : (Account No.)
หมายเลขอ้างอิง (เลขที่อ้างอิง 2) : 4000000000000

ชื่อบริการ : AirPay

เว็บไซต์ : https://app.airpay.in.th
ชื่อแอปพลิเคชัน : AirPay
ชื่อบริษัท ฯ ผู้ให้บริการ : 3BB
หมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 1) : (Account No.)
หมายเลขอ้างอิง (เลขที่อ้างอิง 2) : 4000000000000

ชื่อบริการ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เว็บไซต์ : https://www.baac.or.th
ชื่อแอปพลิเคชัน : BAAC A-Mobile
ชื่อบริษัท ฯ ผู้ให้บริการ : บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด
หมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 1) : (Account No.)
หมายเลขอ้างอิง (เลขที่อ้างอิง 2) : 4000000000000

* ใช้ 3BB Card หรือ ใบแจ้งค่าบริการ เพื่อชำระค่าบริการ

ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย
ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ชื่อธนาคาร : ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อธนาคาร : ธนาคารธนชาต
ชื่อธนาคาร : ธนาคารออมสิน
ชื่อธนาคาร : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

รหัสบริษัท :

รหัสชำระเงิน :

รหัสบริษัท :

รหัสชำระเงิน :

รหัสบริษัท :

รหัสชำระเงิน :

• สามารถชำระค่าบริการ 3BB ได้ที่เคาน์เตอร์ Cen Pay และแฟมิลี่มาร์ท ทุกสาขา

• สามารถชำระค่าบริการ 3BB ได้ที่เคาน์เตอร์ AirPay ทุกสาขา

• ชำระผ่านแอพพลิเคชั่น AirPay

• สามารถชำระค่าบริการ 3BB ได้ที่เคาน์เตอร์ Big C ทุกสาขา

• ชำระผ่านตู้เติมเงิน

การชำระเงิน สามารถชำระเงินทั้งหมดได้เพียงครั้งเดียว โดยระบบจะตัดยอดค้างชำระที่นานที่สุดก่อน


บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด
200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 66-2-100-2100 ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1530