3BB Agent News & Activity

3BB จังหวัดยะลา ออกพื้นที่ เพื่อเยี่ยมเยียนตัวแทนขาย และมอบสื่อประชาสัมพันธ์

ทีมงาน 3BB จังหวัดยะลา ออกพื้นที่ในอำเภอเมือง รามัน โกตาบารู กรงปินัง ยะหา และอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อเยี่ยมเยียนตัวแทนขาย และมอบสื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงสอบถามและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับโปรโมชั่น และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สนับสนุนให้ตัวแทน 3BB ต่อยอดขายให้เพิ่มขึ้น