News & Activity

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

รวมทั้งประชาสัมพันธ์บริการอื่นๆให้ลูกค้าได้รับทราบ

โดยมีการประชาสัมพันธ์บริการต่างๆให้ลูกค้าได้รับทราบ

เพื่อแนะนำโปรโมชั่นใหม่ของบริการ Fiber สำหรับลูกค้า

ข่าวและกิจกรรม


พร้อมมอบของสมนาคุณให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตทุกวงจร

รวมทั้งโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการ อื่นๆ ให้กับลูกค้าในพื้นที่ได้รับทราบ

พร้อมแจกของสมนาคุณให้กับลูกค้าที่สมัครอินเทอร์เน็ตภายในงาน ทุกวงจร

ภายในงานประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี

พร้อมตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้ลูกค้าที่สนใจสมัครใช้บริการภายในงาน