3BB

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ 3BB

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

3BB จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดงานประเพณีแห่หมฺรับบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2563

เพื่อส่งเสริม สืบสานเอกลักษณ์ วัฒนธรรมประเพณี ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช

3BB จะมีการประมูลทรัพย์สิน (เศษซาก) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

โดยจะเปิดให้ผู้ที่สนใจเสนอราคาขอดูทรัพย์สินได้ที่ คลังกลางอยุธยา

ข่าวและกิจกรรม

3BB จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดงานประเพณีแห่หมฺรับบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2563

เพื่อส่งเสริม สืบสานเอกลักษณ์ วัฒนธรรมประเพณี ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช

3BB จังหวัดพัทลุง ออกบูธในงาน สมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปี ของดีเมืองลุง 2563

ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นยอดขายอินเทอร์เน็ต 3BB GigaTainment

3BB จะมีการประมูลทรัพย์สิน (เศษซาก) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

โดยจะเปิดให้ผู้ที่สนใจเสนอราคาขอดูทรัพย์สินได้ที่ คลังกลางอยุธยา

3BB มอบน้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ถูกน้ำท่วมในจังหวัดสุโขทัย

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัย

3BB มอบน้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ถูกน้ำท่วมในจังหวัดน่าน

เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

3BB จังหวัดภูเก็ต ร่วมทำดี ในโครงการ 3BB ทำดีด้วยหัวใจ ให้แม่

เข้าร่วมกิจกรรมแจกนมให้กับเด็กๆ ที่ขาดแคลน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต


Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด
Triple T Internet Co., Ltd. is a subsidiary company of Triple T Broadband PCL

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th