3BB

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ 3BB

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

3BB กรุงเทพและปริมณฑล ร่วมรณรงค์ การงดให้บริการถุงพลาสติก

นำ Shopping Bag ไปแจกให้กับลูกค้า 3BB ที่เข้ามาใช้บริการที่บูธและลูกค้าที่เข้ามาร่วมกิจกรรม

3BB อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมกระตุ้นยอดขาย ออกบูธในงาน Betong Halal Food

พร้อมแจกใบปลิว แนะนำโปรโมชั่น อินเทอร์เน็ตสามบีบี เน็ตบ้านไฟเบอร์แท้

ข่าวและกิจกรรม

3BB กรุงเทพและปริมณฑล ร่วมรณรงค์ การงดให้บริการถุงพลาสติก

นำ Shopping Bag ไปแจกให้กับลูกค้า 3BB ที่เข้ามาใช้บริการที่บูธและลูกค้าที่เข้ามาร่วมกิจกรรม

3BB สมุทรปราการ ออกบูทกิจกรรม 3BB เน็ตบ้าน Fiber ณ หมู่บ้านบุราสิริ วงแหวน-อ่อนนุช

เพื่อประชาสัมพันธ์ 3BB เน็ตบ้าน Fiber

3BB อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมกระตุ้นยอดขาย ออกบูธในงาน Betong Halal Food

พร้อมแจกใบปลิว แนะนำโปรโมชั่น อินเทอร์เน็ตสามบีบี เน็ตบ้านไฟเบอร์แท้

3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม Mini Troop ขึ้นในบริเวณพื้นที่ ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม

เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3BB Fiber ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการอื่นๆของบริษัท

3BB ได้ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงที่ท่าน้ำวัดกู้

3BB ได้ร่วมขายกระทงที่ทำจากเปลือกข้าวโพดเพื่อนำเงินบำรุงวัดและแจกกระทง ให้กับลูกค้าปัจจุบันของ 3BB ฟรี

3BB จังหวัดนราธิวาส เข้าพบ กลุ่มโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ อำเภอระแงะ

นำเสนอการติดตั้งวงจรอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในสถานศึกษา ตามงบประมาณโครงการที่ได้รับ


Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th