3BB

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ 3BB

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

3BB จังหวัดสระบุรี ติดตั้งอินเทอร์เน็ต ฟรีสนับสนุนการทำงานของแพทย์ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของแพทย์และพยาบาล ที่ได้รับภารกิจ ดูแลผู้ป่วย โควิด 19 ที่ จะมาพักฟื้นใน จังหวัดสระบุรี

3BB อุบลราชธานี ได้ทำการติดตั้งอินเทอร์เน็ต ฟรี ณ บริเวณตึกผู้ป่วย COVID-19 โรงพยาบาลตระการพืชผล

เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างทีมแพทย์และผู้ป่วยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข่าวและกิจกรรม

3BB จังหวัดสระบุรี ติดตั้งอินเทอร์เน็ต ฟรีสนับสนุนการทำงานของแพทย์ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของแพทย์และพยาบาล ที่ได้รับภารกิจ ดูแลผู้ป่วย โควิด 19 ที่ จะมาพักฟื้นใน จังหวัดสระบุรี

3BB จังหวัดอุบลราชธานี ติดตั้งอินเทอร์เน็ต ฟรีสนับสนุนการทำงานของแพทย์ โรงพยาบาลดอนมดแดง

เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของแพทย์และพยาบาล

3BB อุบลราชธานี ได้ทำการติดตั้งอินเทอร์เน็ต ฟรี ณ บริเวณตึกผู้ป่วย COVID-19 โรงพยาบาลตระการพืชผล

เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างทีมแพทย์และผู้ป่วยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3BB จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมอบสิ่งของจำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์

มอบสิ่งของตามความจำเป็นและความต้องการใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์

3BB จังหวัดตรัง จัด Mini Troop ประชาสัมพันธ์แพ็กเกจใหม่

เพื่อกระตุ้นยอดขาย และแนะนำแพ็คเกจ GIGATainment

3BB จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม Troop รถแห่ประชาสัมพันธ์ 3BB GIGATainment อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เพื่อประชาสัมพันธ์แพ็กเกจ 3BB GIGATainment, 3BB GIGA FIBER และ 3BB GIGA SIM


Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th