CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศ ที่ให้บริการด้านบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ภายใต้ชื่อ "3BB"

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการทุกรูปแบบของลูกค้า ทั้งในวันนี้และอนาคต นอกจากการยึดมั่นในหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อลูกค้าและพนักงานแล้ว บริษัทฯยังตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility) ด้วยการสร้างสรรค์ สนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ มากมายอย่างต่อเนื่อง อาทิ การมอบทุนการศึกษา การให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสนับสนุนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนต่างๆที่ขาดแคลน เป็นต้น

ซึ่งการดำเนินกิจกรรม CSR ดังกล่าว นับเป็นการสร้างวัฒนธรรมให้กับพนักงานเกิดจิตอาสา ซึ่งหมายถึงการทำความดี ทำประโยชน์ให้กับสังคม ทำให้องค์กรสามารถเติบโตร่วมกับสังคมได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย3BB ติดตั้งอินเทอร์เน็ต และ WiFi ฟรี ให้กับโรงพยาบาลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงาน

3BB อุบลราชธานี ให้การสนับสนุนอินเทอร์เน็ตและ WiFi ฟรี FTTx 1G/100 M. ให้กับโรงพยาบาลตระการพืชผล อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

คุณพงศา นวมครุฑ ผู้อำนวยการภาคเหนือตอนบน บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ มอบน้ำดื่ม และอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ผ้าเช็ดมือ แว่นตา สบู่ รวมทั้งเสื้อกันฝน

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB พร้อมใจจิตอาสา ร่วมอำนวยความสะดวกในการเดินทางด้วยการจัดรถรับ-ส่ง ให้กับศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน

กลุ่มบริษัทจัสมินฯ โดย 3BB นครศรีธรรมราช บรรจุถุงยังชีพเพื่อเตรียมแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ในกิจกรรม "กลุ่มบริษัทจัสมิน ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดน่าน นำโดยคุณวัชรี ปัญญาธีรภาพ

ทีมผู้บริหารและพนักงานเดินทางไปมอบถุงยังชีพบรรจุเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม จำนวน 300 ถุง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม

กิจกรรมสร้างความสุข ความบันเทิง สร้างรอยยิ้มพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับคุณย่าคุณยายที่บ้านพักคนชราหญิงติวานนท์

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยสามบีบี จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ หจก.กฎหมายจิรเดช ศิรินคร จัดกิจกรรม มอบเงินช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย

บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) นำทีมโดย คุณพงศกร ยุกตะเวทย์ ผู้อำนวยการภาคใต้ตอนบน