3BB Agent News & Activity

3BB สงขลา จัดกิจกรรมสัมมนาตัวแทนขายอย่างมืออาชีพ ณ ร้านบ้านสวนกาแฟ

3BB สงขลา จัดกิจกรรมสัมมนาตัวแทนขายอย่างมืออาชีพ ณ ร้านบ้านสวนกาแฟ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทีมงานได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมแนะนำโปรโมชั่นใหม่ๆ ร่วมพบปะพูดคุย แนวทางการหายอดขายที่เพิ่มขึ้น แจ้งรายละเอียดของโปรโมชั่นย้ายค่าย และถาม-ตอบ เสนอปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการแชร์ประสบการณ์ด้านการขายของแต่ละตัวแทน พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อให้กำลังใจ และสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กับตัวแทนขาย ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้