3BB

3BB Agent News & Activity

3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมตัวแทนขาย

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.2561 3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมตัวแทนขาย ในพื้นที่ต.บางสวรรค์ ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี และเมื่อวันที่ 14 ส.ค.61 ก็ได้เข้าไปตรวจเยี่ยมตัวแทนขายที่ต.ช้างซ้าย ต.คลองสระ ต.พลายวาส ต.ท่าอุแทและ ต.กระแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคของตัวแทนขาย ได้แนะนำให้ตัวแทนขายใช้ App 3BB รวมทั้งให้การสนับสนุนเรื่องสื่อปชส.สำหรับตัวแทนขายใน พื้นที่รวมจำนวน 9 ราย ซึ่งผลจากการเข้าไปเยี่ยมตัวแทนขายในครั้งนี้ได้รับทราบถึงปัญหา และสร้างความประทับใจให้กับตัวแทนขายเป็นอย่างดี

 


Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th