3BB Agent News & Activity

กิจกรรม 3BB Agent ล่าสุด

เพื่อมอบของที่ระลึก และสอบถามถึงปัญหาต่างๆในการดำเนิงาน รวมถึงรับข้อเสนอแนะต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สนับสนุนให้ตัวแทนขาย 3BB ต่อยอดขายให้เพิ่มขึ้น

ทีมงานได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมแนะนำโปรโมชั่นใหม่ๆ ร่วมพบปะพูดคุย แนวทางการหายอดขายที่เพิ่มขึ้น
ข่าวและกิจกรรมตัวแทนขาย 3BB


เพื่อสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคของตัวแทนขาย

พร้อมเยี่ยมตัวแทน และอัพเดตสื่อเพื่อกระตุ้นยอดขาย

โดยจัดโปรโมชั่นพิเศษ ติดตั้ง Internet Fiber ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าใหม่รับอุปกรณ์เชื่อมต่อทันทีที่สมัครใช้บริการ

โดยการเข้าไปตรวจเยี่ยมเพื่อสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

เพื่อส่งเสริมการขาย เสริมสร้างทักษะความรู้ และรายละเอียดโปรโมชั่นใหม่ๆ รวมถึงบริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB

เพื่อส่งเสริมการขาย เสริมสร้างทักษะความรู้ และรายละเอียดโปรโมชั่น รวมถึงบริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB