3BB Agent News & Activity

กิจกรรม 3BB Agent ล่าสุด

โดยการเข้าไปตรวจเยี่ยมเพื่อสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

เพื่อส่งเสริมการขาย เสริมสร้างทักษะความรู้ และรายละเอียดโปรโมชั่นใหม่ๆ รวมถึงบริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB

เพื่อส่งเสริมการขาย เสริมสร้างทักษะความรู้ และรายละเอียดโปรโมชั่น รวมถึงบริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB
ข่าวและกิจกรรมตัวแทนขาย 3BB


พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับโปรโมชั่นใหม่ๆ และบริการต่างๆ ของอินเทอร์เน็ต 3BB ตลอดจนการแชร์ประสบการณ์ด้านการขาย

พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับโปรโมชั่นใหม่ๆ และบริการต่างๆ ของอินเทอร์เน็ต 3BB

เพื่อส่งเสริมการขาย และให้ความรู้เกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ต

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตัวแทนขายและลูกค้ากับบริษัทฯในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี