3BB Agent News & Activity

3BB ระนองได้เดินทางไปจัดกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการขายกับตัวแทนขาย

เมื่อวันที่ 23-26 พ.ค. 61 ทีมงานดูแลตัวแทนขาย 3BB ระนองได้เดินทางไปจัดกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการขายให้กับตัวแทนขายในพื้นที่จังหวัดระนอง โดยการเข้าไปตรวจเยี่ยมเพื่อสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคของตัวแทนขาย,ช่วยติดป้ายโฆษณา ตั้ง Kios Booth ร่วม กับตัวแทนขายและลงพื้นที่เพื่อหาลูกค้าพร้อมทั้งสำรวจพื้นที่เพื่อช่วยทำงานขยายให้กับตัวแทนขายในพื้นที่ ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจและความมั่นใจให้กับตัวแทนขายในพื้นที่จังหวัดระนองเป็นอย่างมาก