3BB Agent News & Activity

กิจกรรม 3BB Agent ล่าสุด

เพื่อมอบของที่ระลึก และสอบถามถึงปัญหาต่างๆในการดำเนิงาน รวมถึงรับข้อเสนอแนะต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สนับสนุนให้ตัวแทนขาย 3BB ต่อยอดขายให้เพิ่มขึ้น

ทีมงานได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมแนะนำโปรโมชั่นใหม่ๆ ร่วมพบปะพูดคุย แนวทางการหายอดขายที่เพิ่มขึ้น
ข่าวและกิจกรรมตัวแทนขาย 3BB


โดยได้ร่วมพูดคุยและมอบของที่ระลึกแก่ตัวแทนขาย

อำเภอบาเจาะ ยี่งอ รือเสาะ สุไหงปาดี ตากใบ ศรีสาคร และอำเภอแว้ง

เพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างความเข้าใจกับตัวแทนขายสามบีบี และเทคนิคการแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น

เพื่อทุ่งโต๊ะดังบางปอ และ ยือลาแปรือเสาะ นราธิวาส เพื่อกระตุ้นยอดขาย ในพื้นที่ที่เปิดให้บริการ

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขาย และวิธีการเข้าใช้งานระบบ Agent เพื่อตรวจสอบข้อมูล

พร้อมทั้งจัดแสดงสินค้าและอุปกรณ์ Router การให้ความรู้เกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB และทักษะด้านการขาย