3BB Agent News & Activity

คณะผู้บริหาร 3BB เยี่ยมตัวแทนขาย จ. ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว

คณะผู้บริหารระดับสูงของ 3BB นำโดยคุณสมบัติ พันศิริพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ คุณยอดชาย อัศวธงชัย Chief Operating Officer 2 คุณสิทธา สุวิรัชวิทยกิจ ผู้อำนวยการภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล คุณธยานนท์ วิเศษจิตเลิศ ผู้อำนวยการภาคตะวันออก คุณธนากร สิริพิเชียร ผู้จัดการ Cluster ฉะเชิงเทรา ได้เดินทางเข้าเยี่ยม ตัวแทนขาย 3BB ใน 4 จังหวัดของภาคตะวันออก ได้แก่ตัวแทนขาย อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัด ปราจีนบุรี และอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว หลังจากการร่วมพูดคุยและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน กับตัวแทนขายแล้ว ได้มอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนขายอีกด้วย