3BB Agent News & Activity

3BB จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมสัมมนาตัวแทนขายอย่างมืออาชีพ ณ ห้องประชุม 3BB สาขาออมทอง จังหวัดปัตตานี

3BB จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมสัมมนาตัวแทนขายอย่างมืออาชีพ ณ ห้องประชุม 3BB สาขาออมทอง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีคุณกฤตชญา สัจพันธ์ ผู้จัดการจังหวัดปัตตานี และทีมงาน ได้ร่วมต้อนรับผู้เข้าอบรมตัวแทนขาย พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับโปรโมชั่นใหม่ๆ และบริการต่างๆ ของอินเทอร์เน็ต 3BB ตลอดจนการแชร์ประสบการณ์ด้านการขาย ข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ร่วมกิจกรรม พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อให้กำลังใจ และสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กับตัวแทนขายที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้