3BB Agent News & Activity

3BB จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมสัมมนาตัวแทนขายอย่างมืออาชีพ ณ ร้าน BK-Drink N Food

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 3BB จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมสัมมนาตัวแทนขายอย่างมืออาชีพ ณ ห้องประชุมร้าน BK-Drink N Food อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อส่งเสริมการขาย และให้ความรู้เกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB ทักษะด้านการขาย โปรโมชั่น รวมถึงสินค้าและบริการต่างๆ ตลอดจนการแชร์ประสบการณ์ด้านการขาย ข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ร่วมกิจกรรม พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อให้กำลังใจ และสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กับตัวแทนขายที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้