3BB Agent News & Activity

3BB สุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมเยี่ยมตัวแทนขายในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2561

เมื่อวันที่ 12 เม.ย.2561 3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมเยี่ยมตัวแทนขายและลูกค้าเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2561 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตัวแทนขายและลูกค้ากับบริษัทฯในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการจัดทีมงาน ลงพื้นที่เข้าไปเยี่ยม มอบพวงมาลัยและรดน้ำพร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนขายที่มียอดขาย TOP 10 และลูกค้าชั้นดี ที่ใช้บริการมาอย่างต่อเนื่องไม่มีหนี้ค้าง  ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจให้กับตัวแทนขาย และลูกค้าเป็นอย่างดี