3BB Agent News & Activity

3BB จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมสัมนาตัวแทนขายในเขตพื้นที่อำเภอสิชล

3BB จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมสัมนาตัวแทนขายในเขตพื้นที่อำเภอสิชล ซึ่งจัดขึ้น ณ ร้านอาหารโกโตน ต.สิชล อ.สิชล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากตัวแทนขายในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี โดยกิจกรรมครั้งนีจัดขึ้นเพื่อร่วมพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับตัวแทนขาย อัพเดตโปรโมชั่นต่างๆของบริษัท อัพเดตพื้นที่การขายให้กับตัวแทนได้รู้จักมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายในเขตพื้นที่ รวมถึงได้ร่วมพบปะพูดคุยสอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนระหว่างการสัมนาครั้งนี้ด้วย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 3BB นครศรีธรรมราชและตัวแทนขายได้เป็นอย่างดี