3BB

3BB Agent News & Activity

3BB จ.ตรัง จัดกิจกรรมสัมนาตัวแทนขาย ณ ร้านกวนนิโต

3BB จ.ตรัง จัดกิจกรรมสัมนาตัวแทนขาย ณ ร้านกวนนิโต ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีตัวแทน จากอำเภอเมือง อำเภอห้วยยอด และอำเภอปะเหลียน เข้าร่วมสัมนา รวมถึงมีการแชร์ประสบการณ์การขาย ข้อเสนอแนะร่วมกัน ทาง 3BB ได้ให้ข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆ ของบริษัท พื้นที่การขายที่มีการเปิดบริการทุกพื้นที่ เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายพร้อมมอบของที่ระลึกในครั้งนี้ด้วย


Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th