3BB Agent News & Activity

3BB ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมร่วมกับร้านค้าตัวแทนขาย

3BB ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี ร่วมกับร้านค้าตัวแทนขาย ในพื้นที่ดำเนินสะดวก บ้านรางห้าตำลึง ม.5 ต.ขุนพิทักษ์ จัดกิจกรรมการตลาด กระตุ้นยอดขาย และประชาสัมพันธ์โปรโมชั่น Internet 3BB Fiber / 3BB VDSL 30/10 เมก มีลูกค้าให้ความสนใจ และ เข้ามาสอบถามเพื่อขอใช้บริการหลายราย