3BB Agent News & Activity

3BB จังหวัดสงขลาร่วมกับตัวแทนขาย ในพื้นที่ ออกบูธ กระตุ้นยอดขายบริเวณชุมชนและตลาดนัด

3BB จังหวัดสงขลา ร่วมกับตัวแทนขาย ในพื้นที่ อำเภอระโนด และอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ออกบูธ กระตุ้นยอดขาย บริเวณชุมชนและตลาดนัด เพื่อประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นอินเทอร์เน็ต ทรีบรอดแบนด์ VDSL 30/10 Mb. และ 3BB Fiber รวมถึงข้อมูลบริการต่างๆ ที่เปิดให้บริการในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ประชาสัมพันธ์ 3BB ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น