3BB Agent News & Activity

3BB จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมสัมมนาตัวแทนขาย ณ ร้านพันคำสเต็ก

3BB จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมสัมมนาตัวแทนขาย ณ ร้านพันคำสเต็ก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โดยมีตัวแทนขาย จาก อำเภอเมือง อำเภอควนขนุน และ อำเภอ ป่าพะยอม เข้าร่วมสัมมนา รวมถึงการแชร์ประสบการณ์ด้านการขาย ข้อเสนอแนะต่างๆ ทีมงาน 3BB ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆ ของบริษัท เพื่อเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นยอดขาย พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนขายที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้