3BB Agent News & Activity

3BB จังหวัดพัทลุง จัดกรรมออกบูธ ณ.บ้านตัวแทนขาย ในพื้นที่ อำเภอเมือง ป่าพะยอม ควนขนุน และนาโหนด

3BB จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมออกบูธ ณ.บ้านตัวแทนขาย ในพื้นที่ อำเภอเมือง ป่าพะยอม ควนขนุน และนาโหนด เพื่อประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นยอดขายอินเทอร์เน็ต 3BB ทีมงานได้แจกใบปลิว แนะนำโปรโมชั่นต่างๆ ให้กับลูกค้า รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสนับสนุนให้ตัวแทน 3BB ต่อยอดขายให้เพิ่มขึ้น