3BB Agent News & Activity

3BB จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมออกบูธกระตุ้นยอดขาย ณ.บ้านตัวแทนขายในพื้นที่ New Node บ้านศรีนครธารโต

เมื่อวันที่18 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา 3BB จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมออกบูธกระตุ้นยอดขาย ณ.บ้านตัวแทนขายในพื้นที่ New Node บ้านศรีนครธารโต จังหวัดยะลา ทีมงานได้แจกใบปลิวแนะนำโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตสามบีบี VDSL และ Fiber มีลูกค้าสนใจสอบถามข้อมูลพื้นที่ให้บริการ และขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตหลายวงจร ทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดี และสนับสนุนให้ตัวแทน 3BB ต่อยอดขายให้เพิ่มขึ้น