3BB

3BB Agent News & Activity

3BB จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมออกบูธ ณ.บ้านตัวแทนขาย ในพื้นที่ New Node บ้านลีเง๊ะ จังหวัดยะลา

3BB จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมออกบูธ ณ.บ้านตัวแทนขาย ในพื้นที่ New Node บ้านลีเง๊ะ จังหวัดยะลา เพื่อประชาสัมพันธ์และกระตุ้นยอดขายอินเทอร์เน็ตสามบีบี ทีมงานได้แจกใบปลิว แนะนำโปรโมชั่นต่างๆ มีลูกค้าสนใจสอบถามข้อมูลพื้นที่ให้บริการ และขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตหลายวงจร ทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดี และสนับสนุนให้ตัวแทน 3BB ต่อยอดขายให้เพิ่มขึ้น


Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th