3BB Agent News & Activity

3BB จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมออกบูธ ณ.บ้านตัวแทนขาย ในพื้นที่ New Node บ้านลีเง๊ะ จังหวัดยะลา

3BB จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมออกบูธ ณ.บ้านตัวแทนขาย ในพื้นที่ New Node บ้านลีเง๊ะ จังหวัดยะลา เพื่อประชาสัมพันธ์และกระตุ้นยอดขายอินเทอร์เน็ตสามบีบี ทีมงานได้แจกใบปลิว แนะนำโปรโมชั่นต่างๆ มีลูกค้าสนใจสอบถามข้อมูลพื้นที่ให้บริการ และขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตหลายวงจร ทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดี และสนับสนุนให้ตัวแทน 3BB ต่อยอดขายให้เพิ่มขึ้น