3BB

3BB Agent News & Activity

3BB จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมสัมมนา โครงการอบรมตัวแทนขายอย่างมืออาชีพ

3BB จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมสัมมนา โครงการอบรมตัวแทนขายอย่างมืออาชีพ ณ ร้าน BK Drink N food นราธิวาส เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ทีมงานได้ร่วมต้อนรับผู้เข้าอบรม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB อุปกรณ์ Router ทักษะด้านการขาย และเทคนิคการแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น ตลอดจนการแชร์ประสบการณ์ด้านการขาย ข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมกิจกรรมมอบของรางวัล และของที่ระลึก ในครั้งนี้ทางตัวแทนขายได้แสดงความขอบคุณ 3BB  โดยความรู้ทักษะด้านการขายที่ได้รับจะสามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มยอดขายในอนาคตต่อไปAddress
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th