3BB

3BB Agent News & Activity

3BB จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมโครงการอบรมตัวแทนขายอย่างมืออาชีพ

3BB จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมโครงการอบรมตัวแทนขายอย่างมืออาชีพ ให้กับตัวแทนขายในพื้นที่ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ณ ร้าน คนเหล็ก รัตภูมิ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ทีมงานได้ให้ความรู้เกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB ทักษะด้านการขาย และเทคนิคการแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น การตอบข้อซักถามและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนขายที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้


Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th