3BB

3BB Agent News & Activity

3BB จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมพบตัวแทนขาย

3BB จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมพบตัวแทนขาย เพื่อกระตุ้นยอดขาย เชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง 3BB และตัวแทนขาย แจ้งข่าวสารและอัพเดตข้อมูลต่างๆเพื่อสนับสนุนการขายให้ตัวแทนขายมียอดขายเพิ่มมากขึ้นและสร้างความมั่นใจให้กับตัวแทนขายพื้นที่ดังนี้

  • วันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ร้านกาแฟ ตาแข็งคาเฟ่ อำเภอเทิง จ.เชียงราย
  • วันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ร้าน ZIC KA NO COFFEE อำเภอป่าแดด จ.เชียงราย


Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th