3BB

3BB Agent News & Activity

3BB จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการอบรมตัวแทนขายอย่างมืออาชีพ ให้กับตัวแทนขาย อำเภอชัยบาดาล

เมื่อวันที่ 26/09/2560 ที่ผ่านมา 3BB จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการอบรมตัวแทนขายอย่างมืออาชีพ ให้กับตัวแทนขาย อำเภอชัยบาดาล ณ ร้านกาลครั้งหนึ่ง โดยทางทีมงาน 3BB ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตและ อุปกรณ์ Router ที่ใช้ในแต่ละ Package พร้อมกับตอบข้อซักถามและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้เข้าร่วมอบรวมและได้มีการมอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนขายที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้อีกด้วย


Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th