3BB Agent News & Activity

3BB นาทวี จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมสัมมนา โครงการอบรมตัวแทนขายอย่างมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา 3BB นาทวี จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมสัมมนา โครงการอบรมตัวแทนขายอย่างมืออาชีพ ณ สวนอาหารบ้านเยเฮาร์ อำเภอนาทวี ทีมงานได้ร่วมต้อนรับผู้เข้าอบรมตัวแทนขาย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB อุปกรณ์ Router ทักษะด้านการขาย และเทคนิคการแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น พร้อมมอบสื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนงานขาย และของที่ระลึกให้กับตัวแทนขายที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้