3BB

JAS CSR & Activity

3BB เปิดโอกาสทางการศึกษาและให้อาชีพแก่เยาวชน ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์


บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB และฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาร่วมงานกับกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้ชื่อโครงการว่า “3BB เปิดโอกาสทางการศึกษาและ ให้อาชีพแก่เยาวชน” หรือ “3BB Building a Future for Youth” ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ มีนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้บริหารของสถาบัน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รอง ผอ.วิทยา ประสมศรี และคณะอาจารย์ ให้การต้อนรับ โดยการนำของผู้บริหารจากสามบีบีจังหวัดนครสวรรค์
คุณพรทิพญ์ ยงวิทยากุล ผู้จัดการเขต Cluster
คุณพิชญ์จารี มณเฑียร ผู้จัดการจังหวัดนครสวรรค์
คุณเอกฤทธิ์ ศรีคำภา ผู้จัดการจังหวัดเพชรบูรณ์
คุณณัฐสินี จิตต์ภาคภูมิ ผู้จัดการจังหวัดชัยนาท
คุณสมชาย พรวัฒนเวทย์ ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพย์สิน
และพนักงาน นำทีมเข้าแนะแนววิชาชีพและรับสมัครช่างเทคนิค อีกด้วยAddress
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th