JAS Knowledge Support

คุณครูชาญชัย ชาวหลุ่ม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

โครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านนาดี อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี หนึ่งในโรงเรียนของการทำกิจกรรม

โรงเรียนบ้านเวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย หนึ่งในโรงเรียนของการทำกิจกรรมในโครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย

 1 2 3 4 5 6 >  Last ›

คุณครูชาญชัย ชาวหลุ่ม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

โครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านนาดี อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี หนึ่งในโรงเรียนของการทำกิจกรรม

โรงเรียนบ้านเวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย หนึ่งในโรงเรียนของการทำกิจกรรมในโครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย

คุณพงษา นวมครุฑ ผู้อำนวยการภาคเหนือ นำทีมผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยสามบีบี จังหวัดลำพูน เข้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคมให้กับ

โรงเรียนบ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ หนึ่งในโรงเรียนของการทำกิจกรรมในโครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย

โครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านผึ้ง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด