JAS Knowledge Support

คุณสุรวิทย์ วิชช์วัฒนางกูร ผู้จัดการจังหวัดสุราษฏร์ธานี บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ สามบีบี นำทีมงานเข้าจัดกิจกรรม JAS ส่งเสริมความรู้ความ

คุณประไพพร ล่องสกุล ผู้จัดการจังหวัดพังงา บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) นำทีมงานเข้าจัดกิจกรรม "JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดย 3BB จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา

 1 2 3 4 5 6 > 

คุณสุรวิทย์ วิชช์วัฒนางกูร ผู้จัดการจังหวัดสุราษฏร์ธานี บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ สามบีบี นำทีมงานเข้าจัดกิจกรรม JAS ส่งเสริมความรู้ความ

คุณประไพพร ล่องสกุล ผู้จัดการจังหวัดพังงา บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) นำทีมงานเข้าจัดกิจกรรม "JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดย 3BB จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา

คุณจตุพงค์ ศักดิ์ช่วยเจริญ ผู้จัดการจังหวัด คุณศุภนิจ ลิ่วเรืองสุวรรณ คุณเพ็ญลักษณ์ ลีนะนิธิกุล และคุณลฏาภา ศรีอักษร รวมทั้งพนักงาน กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล

โรงเรียนวัดไทรน้อย จังหวัดอยุธยา โดยผู้อำนวยโรงเรียน ผอ.สุมิตรา ไตรเดช และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ คุณประเสริฐ คงขวัญรัตน์ ผู้จัดการเขต Cluster-อยุธยา

โรงเรียนวัดห้วยโรง จังหวัดอ่างทอง นำโดยท่านผู้อำนวยโรงเรียน ผอ.จัตุรงค์ วงษ์ปาน และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม "JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา