JAS Knowledge Support

โรงเรียนบ้านปาเระ อ.เมือง จ.ปัตตานี โรงเรียนสุดท้ายของเดือนกันยายนนี้ กับกิจกรรม "JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย"

คุณอะหมัด มามุ ผู้จัดการเขต 3 จังหวัดชายแดนใต้ คุณศรันย์ บุญช่วย ผู้จัดการส่วนวางแผน จังหวัดสงขลา คุณกฤตชญา สัจพันธ์ ผู้จัดการส่วนบริหารงานขาย 3 จังหวัดชายแดนใต้

คุณกฤตชญา สัจพันธ์ ผู้จัดการส่วนบริหารงานขาย 3 จังหวัดชายแดนใต้ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหารและพนักงาน คุณปาริสา มะอาเซ็ง

 1 2 3 4 5 6 >  Last ›

โรงเรียนบ้านปาเระ อ.เมือง จ.ปัตตานี โรงเรียนสุดท้ายของเดือนกันยายนนี้ กับกิจกรรม "JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย"

คุณอะหมัด มามุ ผู้จัดการเขต 3 จังหวัดชายแดนใต้ คุณศรันย์ บุญช่วย ผู้จัดการส่วนวางแผน จังหวัดสงขลา คุณกฤตชญา สัจพันธ์ ผู้จัดการส่วนบริหารงานขาย 3 จังหวัดชายแดนใต้

คุณกฤตชญา สัจพันธ์ ผู้จัดการส่วนบริหารงานขาย 3 จังหวัดชายแดนใต้ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหารและพนักงาน คุณปาริสา มะอาเซ็ง

คุณอะหมัด มามุ ผู้จัดการเขต บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงาน คุณกฤตชญา สัจพันธ์

คุณพันแก้ว รัตนพงศ์เสน ผู้จัดการจังหวัดนครศรีธรรมราช บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานเข้าจัดกิจกรรม "JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา

โครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านหนองหิน อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด