3BB

JAS CSR & Activity

3BB เปิดโอกาสทางการศึกษาและให้อาชีพแก่เยาวชน


บริษัท  ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB ร่วมกับ บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดกิจกรรม CSR เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาร่วมงานกับกลุ่มบริษัทฯ นั้นเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและให้อาชีพแก่นักศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการว่า “3BB เปิดโอกาสทางการศึกษาและ ให้อาชีพแก่เยาวชน”  หรือ “3BB Building a Future for Youth” โดยจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2558  จำนวนทั้งสิ้น  5 วิทยาลัย ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยจะเริ่มที่วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558  เป็นที่แรก  น้องๆ ที่พร้อมจะจบการศึกษาในระดับ ปวช. และรับ ปวส. ที่สนใจร่วมงานกับ สามบีบีสามารถเข้าร่วมกิจกรรม ได้ดังต่อไปนี้

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์                   จังหวัดนครสวรรค์       23  พฤศจิกายน 2558
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี            จังหวัดเพชรบูรณ์         24  พฤศจิกายน 2558
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย         จังหวัดสุโขทัย            25  พฤศจิกายน 2558
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง            จังหวัดสุโขทัย            25  พฤศจิกายน 2558
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย             จังหวัดพิษณุโลก         26  พฤศจิกายน 2558

Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th