3BB

JAS CSR & Activity

3BB เปิดโอกาสทางการศึกษาและให้อาชีพแก่เยาวชน วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB และฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาร่วมงานกับกลุ่มบริษัทฯ นั้น เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและให้อาชีพแก่นักศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการว่า “3BB เปิดโอกาสทางการศึกษาและ ให้อาชีพแก่เยาวชน” หรือ “3BB Building a Future for Youth” ณ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างอิเลคทรอนิคส์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ อาจารย์สุวิทย์ ตรีรัตนเศวต และผู้บริหารของสถาบัน ให้การต้อนรับ โดยการนำของผู้บริหารจากสามบีบีจังหวัดขอนแก่น คุณวีรศักดิ์ คุ้มบุ่งคล้า คุณวรวุฒิ พิทักษ์ และคุณสาทิตย์ ภารสงัด ผู้จัดการจังหวัดกาฬสินธุ์ และพนักงาน โดยมีคุณสมพร สมบูรณ์พร้อม เข้าแนะแนววิชาชีพและรับสมัครช่างเทคนิค อีกด้วย

Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th