3BB

JAS CSR & Activity

3BB เปิดโอกาสทางการศึกษาและให้อาชีพแก่เยาวชน วิทยาลัยการอาชีพปราสาท จังหวัดสุรินทร์

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB และฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาร่วมงานกับกลุ่มบริษัทฯ นั้น เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและให้อาชีพแก่นักศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการว่า “3BB เปิดโอกาสทางการศึกษาและ ให้อาชีพแก่เยาวชน” หรือ “3BB Building a Future for Youth” ณ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนักเรียน นักศึกษา สาขาต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีรองผู้อำนวยการ อาจารย์ปฏิภาณ ขบวนงาม และนักเรียน นักศึกษาให้การต้อนรับ โดยการนำของผู้บริหารจากสามบีบี คุณวราริน สมมะเริง ผู้จัดการส่วนจังหวัดนครราชสีมา และผู้บริหาร โดยมีคุณบรรเจิด องค์ชาญชัย เข้าแนะแนววิชาชีพและรับสมัครช่างเทคนิค อีกด้วย

Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th