3BB

JAS CSR & Activity

3BB เชียงใหม่ ร่วมใจ สู้ภ้ยโควิด-19 มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ น้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลสันกำแพง จ.เชียงใหม่

คุณพงศา นวมครุฑ ผู้อำนวยการภาคเหนือตอนบน บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์  มอบน้ำดื่ม และอุปกรณ์เครื่องใช้  เช่น ผ้าเช็ดมือ แว่นตา สบู่ รวมทั้งเสื้อกันฝน ให้กับโรงพยาบาลสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เพื่อใช้กับกิจการของทางโรงพยาบาลในสถานการณ์โควิด-19 กำลังระบาด

Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th