3BB

JAS CSR & Activity

กลุ่มบริษัทจัสมิน ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด

คุณศักดิ์ศิลป์ หวังพัฒน์ ผู้อำนวยการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหาร คุณสุรชาติ ป้อมแสงศรี ผู้จัดการเขต คุณสุวิทย์ ขาวปั้น ผู้จัดการจังหวัดขอนแก่น คุณประภูศักดิ์ ปราชญ์กุลวงศ์ ผู้จัดการจังหวัดสกลนคร และคุณสุนันท์ ราชมณเทียร ผู้จัดการจังหวัดร้อยเอ็ด และพนักงานเข้าพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนรวมถึงลูกค้าสามบีบีที่ได้รับความเดือดร้อน ในพื้นที่ บ้านห้วยเจริญ และ บ้านบุ่งเบ้า ต.นาแซง บ้านท่าทางเกวียน และบ้านท่าเยี่ยม ตำบลวังหลัง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้กับประชาชนโดยมีผู้นำชุมชนของแต่ละหมู่บ้านนำประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้ารับมอบถุงยังชีพ มากกว่า 300 หลังคาเรือน ประกอบไปด้วย
คุณสมควร อนุมาตย์. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเจริญ ต.นาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
คุณสมบัติ ชินคำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านท่าทางเกวียน ต.วังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
คุณสมบูรณ์ อันทะเกตุ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านท่าเยี่ยม ต.วังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
คุณวัลภา  ไชยนต์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านบุ่งเบ้า ต.นาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก มณฑลทหารบกที่ 27 จังหวัดร้อยเอ็ด โดย พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำรถเพื่อบรรทุกถุงยังชีพเข้าไปในเขตพื้นที่ที่ประสบภัย ภายใต้การนำของ พันโทสมบูรณ์ ไชยขาว ผู้ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ต.นาแซง ต.วังหลัง ที่นำกำลังพลมาช่วยทำกิจกรรม


Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th