3BB

JAS CSR & Activity

กลุ่มบริษัทจัสมิน ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จังหวัดนครพนม

กลุ่มจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยสามบีบี จังหวัดนครพนม เข้ามอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม นำทีมโดยคุณอุดม หตะเสน ผู้จัดการจังหวัดนครพนม และทีมผู้จัดการจังหวัด
จังหวัดมหาสารคาม คุณชลธิชา ปองดี 
จังหวัดสกลนคร คุณสุนันท์ ราชมณเทียร
จังหวัดมุกดาหาร คุณธนพัต ราชิวงศ์
จังหวัดกาฬสินธ์ คุณสาธิต ภารสงัด
จังหวัดขอนแก่น คุณสุวิทย์ ขาวปั้น
จังหวัดร้อยเอ็ด คุณประภูศักดิ์ ปราชญ์กุลวงศ์
รวมทั้งพนักงาน เข้าพื้นที่เพื่อแจกจ่ายถุงยังชีพจำนวน 460 ถุง เพื่อมอบให้กับชาวบ้านในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนที่บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยมาเป็นระยะเวลานานร่วม 2 เดือน

ในโอกาสนี้ กลุ่มบริษัทยังได้มอบเงินสนับสนุนหน่วยงานที่ดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย เพื่อใช้ในกิจกรรมในครั้งนี้ ดังนี้
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 จำนวนเงิน 3,000 บาท
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 จำนวนเงิน 3,000 บาท
กองพันทหาร นพค.22 จำนวนเงิน 2,000 บาท
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าบ่อ จำนวนเงิน 2,000 บาท
จิตอาสา บ้านท่าบ่อ จำนวนเงิน 2,000 บาทAddress
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th