3BB

JAS CSR & Activity

กลุ่มบริษัทจัสมิน ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดน่าน

บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดน่าน นำโดยคุณวัชรี ปัญญาธีรภาพ ผู้จัดการส่วน คุณนุกูลกิจ ชาญพาณิชย์ ผู้จัดการจัดหวัดแพร่ คุณกฤษดา โชติธนาพร คุณยศระวี จันทนพ และคุณกฤษติกร มาประจง ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม และกลุ่มพนักงาน ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านร้องตอง ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน  บ้านดอนตัน หมู่ที่ 12 ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่านและบ้านไหล่น่านเหนือ หมู่ที่ 8 ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย


สำหรับถุงยังชีพ บรรจุเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค จำนวน 300 ถุง เพื่อมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และเสริมสร้างกำลังใจของผู้ประสบภัย ให้มีขวัญและกำลังใจมากขึ้น ด้วยการเข้าพื้นที่ที่ประสบภัย เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในชุมชน โดยมีผู้นำชุมชนเป็นตัวแทนรับถุงยังชีพ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัย พร้อมกันนี้ ยังมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 10,000 บาท ให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงตึ๊ด และบ้านไหล่น่านเหนือ โดยมีตัวแทนชุมชนรับมอบ


Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th