3BB

JAS CSR & Activity

กลุ่มบริษัทจัสมิน ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.ระโนด จังหวัดสงขลา

กลุ่มจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยสามบีบี จังหวัดสงขลา เข้ามอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยมีคุณจุฑามาศ อัมพรพงศ์ ผู้จัดการจังหวัด และทีมผู้บริหาร พนักงาน ร่วมทั้งหน่วยงานราชการ เข้าพื้นที่เพื่อแจกจ่ายถุยังชีพจำนวน 300 ถุง มอบให้กับชาวบ้านในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนที่บ้านโคกแห้ว หมู่ที่ 3 อำเภอกระแสสินธ์ุ และที่บ้านหัวถิน อ.ระโนด รวมทั้งโรงเรียนบ้านขี้นาก ต.บ้านใหม่ อำเภอระโนด ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติดังกล่าว

 

Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th