ประกาศผู้โชคดีได้รับ Gift Voucher Tesco Lotus ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

 
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรกำนัล Tesco Lotus จำนวน 15 รางวัล
 
 
โดยจะส่งให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในใบแจ้งค่าบริการ

ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561