ประกาศผู้โชคดีได้รับ Gift Voucher Tesco Lotus ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

 
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรกำนัล Tesco Lotus จำนวน 15 รางวัล
 
ดยจะส่งให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในใบแจ้งค่าบริการ

ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2561