ประกาศผู้โชคดีได้รับ Gift Voucher Tesco Lotus ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

 
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรกำนัล Tesco Lotus จำนวน 15 รางวัล
 
โดยจะส่งให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในใบแจ้งค่าบริการ

ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561