คอนเสิร์ต 3BB The Virtual LIVE Concert Silly Fools & DAX ผ่าน ZOOM

คอนเสิร์ต 3BB The Virtual LIVE Concert Silly Fools & DAX ผ่าน ZOOM

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 น.

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ
กรุณากรอกอีเมล
(ในกรณีที่ไม่ได้รับ กรุณาตรวจสอบใน Junk Mail)

กรุณาตรวจสอบให้ถูกต้อง เนื่องจากจะจัดส่งลิงค์ Zoom เพื่อเข้าชมคอนเสิร์ตทาง SMS / email

กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไข

เงื่อนไขการรับสิทธิ์เข้าชมคอนเสิร์ต

  • 3BB The Virtual LIVE Concert Silly Fools & DAX เป็นคอนเสิร์ตออนไลน์จะจัดขึ้นในวันที่ 4 ต.ค. 63 เวลา 19.00 น. ผ่านทางแอป ZOOM กรุณาติดตั้งแอป ZOOM ในอุปกรณ์ที่ต้องการรับชม เช่น โทรศัพท์มือถือหรือแท็ปเล็ต
  • สงวนสิทธิ์สำหรับ 10,000 ท่านแรกที่ลงทะเบียนวันที่ 15-30 ก.ย. 63 ผ่าน www.3bb.co.th/liveconcert
  • สงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ / 1 เบอร์มือถือ เท่านั้น
  • ทางระบบจะส่งลิงค์ ZOOM ให้ทาง SMS ของเบอร์มือถือและ email ที่ลงทะเบียนไว้ก่อนคอนเสิร์ตเริ่ม 2 ชม. (17.00 น.) และเวลาที่คอนเสิร์ตเริ่ม (19.00 น.)
  • ลิงค์ ZOOM เป็นลิงค์เฉพาะบุคคล ในกรณีที่ส่งต่อให้กับผู้อื่นจะรับชมได้แค่ 1 ท่านในช่วงเวลาเดียวกันเท่านั้น
  • คอนเสิร์ตนี้รองรับคนได้จำนวนจำกัด ในกรณีที่ครบจำนวนที่กำหนดไว้จะไม่สามารถเข้าชมได้ ทั้งนี้กรุณาเข้าชมตรงตามวันและเวลาที่กำหนดไว้
  • คุณภาพความคมชัดเป็นไปตามสัญญาณถ่ายทอดสด , อุปกรณ์ที่ใช้ รวมถึงปัจจัยแวดล้อม บริษัทขออภัยล่วงหน้าหากเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถรับชมได้
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
  • 3BB ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง รายละเอียดหรือเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 3BB Contact Center 1530 ทุกวันตลอด 24 ชม.

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน Zoom คลิก
ดาวน์โหลด ZOOM application คลิก

3BB 3BB 3BB 3BB 3BB
Call center 1530