3BB

3BB Promotion

ลูกค้า 3BB เมื่อชำระค่าล่วงหน้ารายปี ผ่าน 3BB Shop หรือ ทาง Website

เงื่อนไขลูกค้า 3BB ชำระค่าบริการล่วงหน้ารายปีผ่านช่องทาง 3BB Shop และช่องทางออนไลน์

เงื่อนไข 3BB
1. ลูกค้าต้องชำระค่าบริการล่วงหน้ารายปี ผ่านช่องทาง 3BB Shop , ช่องทาง 3BB Application และ Website 3BB เท่านั้น
2. ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 8%  และ ของพรีเมียม หรือ 3BB Point 300 พอยต์ เมื่อชำระค่าบริการรายปี ผ่านช่องทาง 3BB Shop หรือผ่านช่องทาง 3BB Application และ Website 3BB โดยจำกัดสิทธิ์ 1 รหัสลูกค้าต่อ 1 รายการ ดังนี้
เงื่อนไขที่ 1 : ชำระเงินตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 8% + ตะกรุดแสตมป์วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ชุบทอง ชุบเงิน ชุบนาค และชุบสีต่างๆ หรือรูปไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ กรอบ Acrylic แบบที่ 2  หรือรับ 3BB Point 300 พอยต์
เงื่อนไขที่ 2 : ชำระเงิน 5,500 – ไม่ถึง 8,000 บาท รับส่วนลด 8% + ตะกรุดแสตมป์วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ชุบนาค และชุบสีต่างๆ หรือรูปไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ กรอบ Acrylic แบบที่ 2  หรือรับ 3BB Point 300 พอยต์
เงื่อนไขที่ 3 : ชำระเงินต่ำกว่า 5,500 บาท รับส่วนลด 8% + รูปไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ กรอบ Acrylic แบบที่ 2  หรือรับ 3BB Point  300 พอยต์
3. สงวนสิทธิ์ 1 รหัสลูกค้า เมื่อเลือกชำระค่าบริการล่วงหน้ารายปีแล้วไม่สามารถสมัครหักชำระค่าบริการรายเดือนอัตโนมัติ (Direct Debit) ได้
4. กรณียกเลิกและทำเรื่องคืนเงินการชำระค่าบริการล่วงหน้ารายปี ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษของโปรโมชั่นนี้ทั้งหมด และต้องส่งมอบของพรีเมียม/คืนพอยต์ให้กับบริษัทฯ
5. ในกรณีที่ใช้แพ็กเกจสำหรับพนักงานจะไม่ได้รับส่วนลด 8% แต่ยังคงได้รับสิทธิ์พิเศษอื่นๆ ตามที่โปรโมชั่นกำหนด
 
เงื่อนไขธนาคารกรุงเทพ
1. ชำระค่าบริการรายปี 3BB ด้วยบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 01 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2563
- รับคะแนนสะสม Thank You Rewards 1,000 คะแนน (จำกัดคะแนนสูงสุด 1,000 คะแนน / ท่าน ตลอดรายการ) ยกเว้น บัตรเครดิตไทเทเนียม ธนาคารกรุงเทพ และบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ
- บัตรเครดิตไทเทเนียม ธนาคารกรุงเทพ และบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพรับเครดิตเงินคืน 100 บาท (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาท / ท่าน ตลอดรายการ)
2. คะแนนสะสม Thank You Rewards และเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
3. สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทบัตรวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส, บัตรเครดิตประเภทองค์กร, บัตรเครดิตส่วนราชการ, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย, บัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ และบัตรเสริมทุกประเภท
4. ธนาคารสงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น และต้องมีสถานภาพบัตรปกติ ไม่ผิดนัดชำระ และไม่ผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บัตรเครดิตจนถึงวันที่ธนาคารโอนคะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
5. ธนาคารจะทำการโอนคะแนนสะสม Thank You Rewards หรือ เครดิตเงินคืน ให้ภายใน 90 วันนับจากวันที่ธนาคารอนุมัติรายการเรียกเก็บไปยังผู้ถือบัตร โดยจะแสดงยอดคะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืนในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต
6. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเว้น, ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงข้อเสนอนี้กับผู้ถือบัตรรายใดก็ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
7. การให้โปรโมชั่นของ 3BB เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. 0-2638-4000
เงื่อนไขธนาคารทหารไทย และธนาคารธนชาต
1. บัตรเครดิตทหารไทย ลงทะเบียนพิมพ์ T3BB ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต TMB 12 หลัก ส่งที่ 4806026 ระหว่างวันที่ 01 สิงหาคม –  31 ธันวาคม 2563 (3 บาท/ครั้ง ส่งครั้งเดียวตลอดรายการ)
2. บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย ลงทะเบียนพิมพ์ T3BB ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก ส่งที่ 4712066 ระหว่างวันที่ 01 สิงหาคม –  31 ธันวาคม 2563 (3 บาท/ครั้ง ส่งครั้งเดียวตลอดรายการ)
3. เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตทหารไทย บัตรเครดิตธนชาต และ/หรือบัตรเครดิตนครหลวงไทย ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯตั้งแต่ 1,500 บาท / หมายเลขบัตร / เซลล์สลิป / ธนาคาร โดยคำนวณยอดใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม และได้ลงทะเบียน SMS พร้อมได้รับข้อความตอบกลับว่าได้ลงทะเบียนร่วมรายการ 3BB แล้วเท่านั้น ไม่นับรวมการพิมพ์หมายเลขบัตรฯ ผิด และโปรดเก็บ SMS ที่ตอบกลับไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป
4. รับเครดิตเงินคืน 50 บาท (จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท /บัญชีบัตร /ตลอดรายการ / ธนาคาร)
5. ธนาคารฯ จะให้เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักที่ยังคงสมาชิกภาพและมีสถานะปกติภายใน 60 วัน หลังวันสิ้นสุดรายการ
6. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือ ยกเลิกการมอบเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ใช้บัตรเครดิตที่เป็นไปในลักษณะเพื่อการค้า/ธุรกิจ การใช้บัตรเครดิตในทางมิชอบ ผิดกฎหมาย หรือ ผิดวัตถุประสงค์ในการใช้บัตรเครดิตโดยสุจริต หรือ มีการโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ซึ่งมีผลเป็นการเพิ่มวงเงินการใช้บัตรเครดิตให้เกินกว่าวงเงินที่ธนาคารฯ กำหนด
 
เงื่อนไขอื่น ๆ
1. ยกเว้นบัตรเครดิตสำหรับองค์กร
2. ธนาคารฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการเพื่อการตรวจสอบ
3. ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ  กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี  โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง
4. กรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน สมาชิกบัตรฯต้องติดต่อธนาคารภายใน 90 วันนับแต่วันที่ธนาคารทำเครดิตเงินคืน
5. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควร กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือโทร 1530 ศูนย์บริการ 3BB หรือ www.thanachartbank.co.th หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2


Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด
Triple T Internet Co., Ltd. is a subsidiary company of Triple T Broadband PCL

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th