3BB

3BB Promotion

ลูกค้า 3BB เมื่อสมัครชำระค่าบริการรายเดือนอัตโนมัติ

เงื่อนไขโครงการสมัครหักชำระค่าบริการรายเดือนอัตโนมัติ (Direct Debit) ผ่านช่องทาง 3BB Shop
พิเศษ : รับฟรี กระบอกน้ำ ซิลิโคนพับได้ จำนวน 1 ใบ มูลค่า 290 บาท (ของมีจำนวนจำกัด) เมื่อสมัครหักค่าบริการ
อินเทอร์เน็ต 3BB รายเดือนอัตโนมัติ (สำหรับผู้สมัครรายใหม่) พร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
ระยะเวลา : 01 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2563 ( 6 เดือน)
เงื่อนไข 3BB
1. สำหรับลูกค้าสมัครหักชำระค่าบริการรายเดือนอัตโนมัติ (Direct Debit) รายใหม่เท่านั้น
2. ลูกค้าจะได้รับกระบอกน้ำ ซิลิโคนพับได้ มูลค่า 290 บาท จำนวน 1 ใบ (ของมีจำนวนจำกัด)
3. สมัครบริการได้ที่ 3BB Shop ทุกสาขา
เงื่อนไข Citibank
1. เฉพาะลูกค้าผู้สมัครบริการ Citibank One Bill และได้รับอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2563
2. เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
3. จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 80 บาท ต่อรายการต่อเดือน
4. ธนาคารฯ จะทำการคืนเงินเข้าบัตรให้เฉพาะลูกค้าผู้สมัครบริการ Citibank One Bill ภายใน 60 วันหลังจากมี
รายการมาตัดผ่าน บัตรฯในแต่ละเดือน (หรือแต่ละรอบบิล)
5. ของกำนัลและคะแนนสะสมซิตี้แบงก์ รีวอร์ด ไม่สามารถแลก หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ โอนให้ผู้อื่น
6. ธนาคารฯ / บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. สอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2232-4242
เงื่อนไขธนาคารกรุงเทพ
1. สิทธิพิเศษเฉพาะผู้สมัครบริการหักชำระค่าบริการอัตโนมัติ 3BB ผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ รายใหม่เท่านั้น (ไม่เคยสมัครหักชำระค่าบริการอัตโนมัติ 3BB ผ่านบัตรเครดิต (บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ หรือบัตรเครดิตอื่นๆ) หรือลูกค้าเดิมที่เคยหักชำระผ่านบัตรเครดิตแล้ว แต่ได้ยกเลิกการหักชำระค่าบริการไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากกวันเริ่มต้นรายการส่งเสริมการขายนี้) ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63
1.1 รับคะแนนสะสม Thank You Rewards 1,200 คะแนน (จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดโครงการ) สำหรับบัตรเครดิตประเภทที่ให้คะแนนสะสม Thank You Rewards
1.2 รับเครดิตเงินคืน 120 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดโครงการ) สำหรับบัตรเครดิตประเภทไทเทเนียม และบัตรเครดิตแอร์เอเชีย
2. คะแนนสะสมและเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
3. สำหรับผู้สมัครที่มีรายการหักชำระค่าบริการ 3BB ผ่านบัตรเครดิตอยู่แล้วจะไม่ได้รับสิทธิ์
4. สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทบัตรวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ด เฉพาะบัตรหลัก เท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกันเอ็กซ์เพรส, บัตรเครดิตประเภทองค์กร, บัตรเครดิตส่วนราชการ, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย และบัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ โดยต้องมีสถานภาพบัตรปกติ ไม่ผิดนัดชำระ และไม่ผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บัตรเครดิตจนถึงวันที่ธนาคารโอนคะแนนสะสม หรือเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของท่าน
5. ธนาคารจะทำการโอนคะแนนสะสม Thank You Rewards หรือ เครดิตเงินคืน ให้ภายใน 90 วันนับจากวันที่ธนาคารอนุมัติรายการเรียกเก็บไปยังผู้ถือบัตร โดยจะแสดงยอดคะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืนในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต
6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทฯกำหนด ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโปรดศึกษาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ www.bangkokbank.com/creditcard
7. รายการส่งเสริมการขายนี้เป็นการให้สิทธิพิเศษสำหรับการสมัครใหม่เพียงครั้งเดียว มิใช่การให้โปรโมชั่นรายเดือน หรือตลอดไป
8. การให้โปรโมชั่นของ 3BB เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละบริษัทฯ กำหนด
9. สมัครบริการได้ที่ 3BB ทุกสาขา

Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด
Triple T Internet Co., Ltd. is a subsidiary company of Triple T Broadband PCL

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th