3BB

3BB Promotion

ลูกค้า 3BB เมื่อชำระค่าบริการ 3 เดือน ผ่าน 3BB Shop


เงื่อนไขลูกค้า 3BB ชำระค่าบริการล่วงหน้า 3 เดือนผ่านช่องทาง 3BB Shop
เงื่อนไข 3BB (01 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2563)
1. ลูกค้าต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า 3 เดือน ผ่านช่องทาง 3BB Shop เท่านั้น
2. ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 3% และเลือกได้ว่าจะรับของพรีเมียม หรือ 3BB Point 100 คะแนน โดยจำกัดสิทธิ์ 1 รหัสลูกค้าต่อ 1 รายการ
3. สงวนสิทธิ์ 1 รหัสลูกค้า เมื่อเลือกชำระค่าบริการล่วงหน้า 3 เดือนแล้วไม่สามารถสมัครหักชาระค่าบริการรายเดือนอัตโนมัติ (Direct Debit) ได้
4. กรณียกเลิกและทำเรื่องคืนเงินการชำระค่าบริการล่วงหน้า 3 เดือน ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษของโปรโมชั่นนี้ทั้งหมด และต้องส่งมอบของพรีเมียม/คืนพอยต์ให้กับบริษัทฯ
5. ในกรณีที่ใช้แพ็กเกจสาหรับพนักงานจะไม่ได้รับส่วนลด 3% แต่ยังคงได้รับสิทธิ์พิเศษอื่นๆ ตามที่โปรโมชั่นกำหนด

Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th