3BB

3BB Promotion

ลูกค้า 3BB เมื่อชำระค่าล่วงหน้ารายปี ผ่าน 3BB APP หรือ Website

เงื่อนไขโครงการชาระค่าบริการรายปี ผ่านช่องทาง 3BB Shop และ ช่องทาง Online
พิเศษ : เมื่อชำระค่าบริการรายปี (12 เดือน) รับส่วนลด 8% และ
- 3BB Point 300 พอยต์ หรือของพรีเมียม (ของมีจำนวนจำกัด) สำหรับช่องทาง 3BB Shop หรือ
- 3BB Point 300 พอยต์ สาหรับช่องทาง 3BB Application และ Website 3BB
และรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคาร ที่ร่วมรายการ
ระยะเวลา : 01 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2563

เงื่อนไข 3BB
1. ลูกค้าต้องชำระค่าบริการรายปี (12 เดือน) ผ่านช่องทาง 3BB Shop หรือ ช่องทาง 3BB Application และ Website 3BB เท่านั้น
2. ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 8% และ ของพรีเมียม หรือ 3BB Point 300 พอยต์ เมื่อชำระค่าบริการรายปี ผ่านช่องทาง 3BB Shop ดังนี้
Option 1 : ส่วนลด 8% + รับกระเป๋าผ้า Bring your Bags มูลค่า 790 บาท
Option 2 : ส่วนลด 8% + รับ 3BB Point 300 พอยต์
และได้รับ 3BB Point 300 พอยต์ เมื่อชำระค่าบริการรายปี ผ่านช่องทาง 3BB Application และ Website 3BB โดยจำกัดสิทธิ์ 1 รหัสลูกค้าต่อ 1 รายการ
3. 3BB Point 300 พอยต์ ได้รับเมื่อทารายการครั้งเดียวตลอดโครงการ
4. สงวนสิทธิ์ 1 รหัสลูกค้า เมื่อเลือกชำระค่าบริการ 12 เดือนแล้วไม่สามารถสมัครหักชำระค่าบริการรายเดือนอัตโนมัติ (Direct Debit) ได้
5. กรณียกเลิกและทำเรื่องคืนเงินการชำระค่าบริการรายปีที่ชำระแล้วลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษของโปรโมชั่นนี้ทั้งหมด และต้องส่งมอบของพรีเมียมคืนบริษัทฯ
6. ในกรณีที่ใช้แพ็กเกจสำหรับพนักงานจะไม่ได้รับส่วนลด 8% แต่ยังคงได้รับสิทธิ์พิเศษอื่นๆ ตามที่โปรโมชั่นกำหนด
เงื่อนไขธนาคารกรุงเทพ
1. ชำระค่าบริการรายปี 3BB ด้วยบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ผ่าน 3BB Shop / 3BB Application / 3BB Website ระหว่างวันที่ 01 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2563
- รับคะแนนสะสม Thank You Rewards 1,000 คะแนน (จำกัดคะแนนสูงสุด 1,000 คะแนน / ท่าน ตลอดรายการ) ยกเว้น บัตรเครดิตไทเทเนียม ธนาคารกรุงเทพ และบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ
- บัตรเครดิตไทเทเนียม ธนาคารกรุงเทพ และบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพรับเครดิตเงินคืน 100 บาท (จากัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาท / ท่าน ตลอดรายการ)
2. คะแนนสะสม Thank You Rewards และเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
3. สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทบัตรวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส, บัตรเครดิตประเภทองค์กร, บัตรเครดิตส่วนราชการ, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย, บัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ และบัตรเสริมทุกประเภท
4. ธนาคารสงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น และต้องมีสถานภาพบัตรปกติ ไม่ผิดนัดชำระ และไม่ผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บัตรเครดิตจนถึงวันที่ธนาคารโอนคะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
5. ธนาคารจะทำการโอนคะแนนสะสม Thank You Rewards หรือ เครดิตเงินคืน ให้ภายใน 90 วันนับจากวันที่ธนาคารอนุมัติรายการเรียกเก็บไปยังผู้ถือบัตร โดยจะแสดงยอดคะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืนในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต
6. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเว้น, ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงข้อเสนอนี้กับผู้ถือบัตรรายใดก็ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
7. การให้โปรโมชั่นของ 3BB เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. 0-2638-4000

Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th