3BB

3BB Promotion

ลูกค้า 3BB เมื่อสมัครชำระค่าบริการรายเดือนอัตโนมัติ


เงื่อนไขสมัครหักชำระค่าบริการ 3BB รายเดือนอัตโนมัติ
เงื่อนไข 3BB
1. สำหรับลูกค้าสมัครหักชำระค่าบริการรายเดือนอัตโนมัติ (Direct Debit) รายใหม่เท่านั้น
2. ลูกค้าจะได้รับกระบอกน้ำซิลิโคนพับได้ มูลค่า 290 บาท จำนวน 1 ใบ (ของมีจำนวนจำกัด)
3. สมัครบริการได้ที่ 3BB Shop ทุกสาขา
เงื่อนไข Citibank
1. เฉพาะลูกค้าผู้สมัครบริการ Citibank One Bill และได้รับอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน  2563
2. เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
3. จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 80 บาท ต่อรายการต่อเดือน
4. ธนาคารฯ จะทำการคืนเงินเข้าบัตรให้เฉพาะลูกค้าผู้สมัครบริการ Citibank One Bill ภายใน 60 วันหลังจากมีรายการมาตัดผ่าน บัตรฯในแต่ละเดือน (หรือแต่ละรอบบิล)
5. ของกำนัลและคะแนนสะสมซิตี้แบงก์ รีวอร์ด ไม่สามารถแลก หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ โอนให้ผู้อื่น
6. ธนาคารฯ / บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. สอบถามระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2232-4242
เงื่อนไข BBL
1. สิทธิพิเศษเฉพาะผู้สมัครบริการหักชำระค่าบริการอัตโนมัติ 3BB ผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ รายใหม่เท่านั้น (ไม่เคยสมัครหักชำระค่าบริการอัตโนมัติ 3BB ผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ หรือบัตรเครดิตอื่นๆ หรือลูกค้าเดิมที่เคยหักชำระผ่านบัตรเครดิตฯ แล้ว แต่ได้ยกเลิกการหักชำระค่าบริการไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเริ่มต้นรายการส่งเสริมการขายนี้) ระหว่างวันที่ 01 เมษายน  - 30 มิถุนายน 2563
- รับคะแนนสะสม Thank You Rewards 5 เท่า จากยอดชำระค่าบริการรายเดือน ตลอดระยะเวลา 3 เดือน (จำกัด 500 คะแนน/เดือน และสูงสุดไม่เกิน 1,200 คะแนน/ท่าน ตลอดรายการ)
• สำหรับบัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ และบัตรผู้นำแพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ ทุก 25 บาท รับคะแนนปกติ 2 คะแนน + คะแนนส่วนเพิ่ม 3 คะแนน
• สำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทั่วไป ทุก 25 บาท รับคะแนนปกติ 1 คะแนน + คะแนนส่วนเพิ่ม 4 คะแนน
- เฉพาะบัตรเครดิตไทเทเนียม และบัตรเครดิตแอร์เอเชีย รับเครดิตเงินคืน 12% จากยอดชำระค่าบริการรายเดือน ตลอดระยะเวลา 3 เดือน (จำกัดเครดิตเงินคืน 80 บาท/ท่าน/เดือน) เมื่อสมัครบริการหักชำระค่าบริการอัตโนมัติที่ 3BB รายใหม่
2. ผู้สมัครจะได้รับคะแนนสะสมพิเศษหรือเครดิตเงินคืน สำหรับค่าบริการ 3 รอบบิลแรกต่อเนื่อง และยอดการใช้จ่ายต้องเกิดขึ้นภายใน 4 เดือน นับจากเดือนที่สมัครบริการ
 นาย ข จะได้รับเครดิตเงินคืน 160 บาท เนื่องจากธนาคารจะคำนวณเครดิตเงินคืน 3 รอบบิลแรกต่อเนื่อง และยอดค่าบริการต้องเกิดขึ้นภายใน 4 เดือน นับจากเดือนที่สมัคร ในกรณีนี้ธนาคารจะเริ่มนับจากเดือน เมษายน – กรกฎาคม 2563
3. คะแนนสะสมและเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
4. สำหรับผู้สมัครที่มีรายการหักชำระค่าบริการ 3BB ผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพหรือบัตรเครดิตอื่นๆ อยู่แล้วจะไม่ได้รับสิทธิ์
5. สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ประเภทบัตรวีซ่า หรือมาสเตอร์การ์ด ที่เป็นบัตรหลักเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส, บัตรเครดิตองค์กร, บัตรเครดิตจัดซื้อ และบัตรเสริมทุกประเภท โดยต้องมีสถานภาพปกติไม่ผิดนัดชำระ และไม่ผิดเงื่อนไขใดๆ ในการใช้บัตรเครดิตจนถึงวันที่ธนาคารโอนคะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืนให้
6. ธนาคารจะทำการโอนคะแนนสะสม Thank You Rewards หรือ เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 90 วันนับจากวันที่ธนาคารอนุมัติรายการเรียกเก็บไปยังผู้ถือบัตร โดยจะแสดงยอดคะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืนในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต (คืนในบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
7. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเว้น, ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงข้อเสนอนี้กับผู้ถือบัตรรายใดก็ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
8. รายการส่งเสริมการขายนี้เป็นการให้สิทธิพิเศษสำหรับการสมัครใหม่เพียงครั้งเดียว มิใช่การให้โปรโมชั่นรายเดือน หรือตลอดไป
9. การให้โปรโมชั่นของ 3BB เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด สมัครหักชำระค่าบริการอัตโนมัติรายเดือน 3BB ได้ที่ 3BB ทุกสาขา
10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. 02-6384000 หรือ www.bangkokbank.com/creditcard
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th