3BB

3BB Promotion

ลูกค้า 3BB เมื่อชำระค่าล่วงหน้ารายปี ผ่าน 3BB APP หรือ Website

เงื่อนไขลูกค้า 3BB ชำระค่าบริการรายปี ผ่านช่องทางออนไลน์

เงื่อนไข 3BB
1. ลูกค้าต้องชำระค่าบริการล่วงหน้ารายปีผ่านช่องทาง 3BB Application และ Website 3BB เท่านั้น
2. ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 8% และ 3BB Point  300 คะแนน   เมื่อชำระค่าบริการล่วงหน้ารายปี ผ่านช่องทาง 3BB  Application และ Website 3BB โดยจำกัดสิทธิ์ 1 รหัสลูกค้าต่อ 1 รายการ
3. สงวนสิทธิ์ 1 รหัสลูกค้า เมื่อเลือกชำระค่าบริการล่วงหน้ารายปี แล้วไม่สามารถสมัครหักชำระค่าบริการรายเดือนอัตโนมัติ (Direct Debit) ได้
4. กรณียกเลิกและทำเรื่องคืนเงินการชำระค่าบริการล่วงหน้ารายปี  ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษของโปรโมชั่นนี้ทั้งหมด
5. ในกรณีที่ใช้แพ็กเกจสำหรับพนักงานจะไม่ได้รับส่วนลด 8% แต่ยังคงได้รับสิทธิ์พิเศษอื่นๆ ตามที่โปรโมชั่นกำหนด
เงื่อนไขธนาคารกรุงเทพ
1. ชำระค่าบริการรายปี 3BB ด้วยบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ผ่าน 3BB Shop / 3BB Application / 3BB Website ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 63 – 30 มิ.ย. 63
- รับคะแนนสะสม Thank You Rewards 1,000 คะแนน (จำกัดคะแนนสูงสุด 1,000 คะแนน / ท่าน ตลอดรายการ) ยกเว้น บัตรเครดิตไทเทเนียม ธนาคารกรุงเทพ และบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ
- บัตรเครดิตไทเทเนียม ธนาคารกรุงเทพ และบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพรับเครดิตเงินคืน 100 บาท (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาท / ท่าน ตลอดรายการ)
2. คะแนนสะสม Thank You Rewards และเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
3. สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทบัตรวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส, บัตรเครดิตประเภทองค์กร, บัตรเครดิตส่วนราชการ, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย, บัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ และบัตรเสริมทุกประเภท
4. ธนาคารสงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น และต้องมีสถานภาพบัตรปกติ ไม่ผิดนัดชำระ และไม่ผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บัตรเครดิตจนถึงวันที่ธนาคารโอนคะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
5. ธนาคารจะทำการโอนคะแนนสะสม Thank You Rewards หรือ เครดิตเงินคืน ให้ภายใน 90 วันนับจากวันที่ธนาคารอนุมัติรายการเรียกเก็บไปยังผู้ถือบัตร โดยจะแสดงยอดคะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืนในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต
6. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเว้น, ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงข้อเสนอนี้กับผู้ถือบัตรรายใดก็ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
7. การให้โปรโมชั่นของ 3BB เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. 0-2638-4000
เงื่อนไขธนาคารธนชาต
1. พิมพ์ 3BB ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712066 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563     (3 บาท/ครั้ง ตลอดรายการส่งเสริมการขาย)
2. เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และ/หรือบัตรเครดิตนครหลวงไทย ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯตั้งแต่ 1,000 บาท/หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป โดยคำนวณยอดใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม และได้ลงทะเบียน SMS พร้อมได้รับข้อความตอบกลับว่าได้ลงทะเบียนร่วมรายการ 3BB แล้วเท่านั้น ไม่นับรวมการพิมพ์หมายเลขบัตรฯ ผิด และโปรดเก็บ SMS ที่ตอบกลับไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป
3. รับเครดิตเงินคืน 50 บาท (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท /บัญชีบัตรตลอดรายการ)
4. ธนาคารฯ จะให้คะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักที่ยังคงสมาชิกภาพและมีสถานะปกติภายใน 60 วัน หลังวันสิ้นสุดรายการ
5. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือ ยกเลิกการมอบเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ใช้บัตรเครดิตที่เป็นไปในลักษณะเพื่อการค้า/ธุรกิจ การใช้บัตรเครดิตในทางมิชอบ ผิดกฎหมาย หรือ ผิดวัตถุประสงค์ในการใช้บัตรเครดิตโดยสุจริต หรือ มีการโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ซึ่งมีผลเป็นการเพิ่มวงเงินการใช้บัตรเครดิตให้เกินกว่าวงเงินที่ธนาคารฯ กำหนด
เงื่อนไขอื่น ๆ
1. ยกเว้นบัตรเครดิตสำหรับองค์กร
2. ธนาคารฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการเพื่อการตรวจสอบ
3. ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง
4. กรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน สมาชิกบัตรฯต้องติดต่อธนาคารภายใน 90 วันนับแต่วันที่ธนาคารทำเครดิตเงินคืน
5. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควร
6. กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.thanachartbank.co.th หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2

 

Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th