3BB

3BB Promotion

ลูกค้า 3BB เมื่อชำระค่าบริการ 3 เดือน ผ่าน 3BB Shop

เงื่อนไขลูกค้า 3BB ชำระค่าบริการล่วงหน้า 3 เดือนผ่านช่องทาง 3BB

เงื่อนไข 3BB

 1. ลูกค้าต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า  3  เดือน  ผ่านช่องทาง 3BB Shop เท่านั้น
 2. ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 3%  และเลือกได้ว่าจะรับของพรีเมี่ยม หรือ 3BB Point  100 คะแนน      โดยจำกัดสิทธิ์ 1 รหัสลูกค้าต่อ 1 รายการ
 3. สงวนสิทธิ์ 1 รหัสลูกค้า เมื่อเลือกชำระค่าบริการล่วงหน้า 3  เดือนแล้วไม่สามารถสมัครหักชำระค่าบริการรายเดือนอัตโนมัติ (Direct Debit) ได้
 4. กรณียกเลิกและทำเรื่องคืนเงินการชำระค่าบริการล่วงหน้า  3  เดือน ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษของโปรโมชั่นนี้ทั้งหมด และต้องส่งมอบของพรีเมียม/คืนพอยต์ให้กับบริษัทฯ
 5. ในกรณีที่ใช้แพ็กเกจสำหรับพนักงานจะไม่ได้รับส่วนลด 3% แต่ยังคงได้รับสิทธิ์พิเศษอื่นๆ ตามที่โปรโมชั่นกำหนด

เงื่อนไขธนาคารธนชาต

 1. พิมพ์ 3BB ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712066 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม  2563     (3 บาท/ครั้ง ตลอดรายการส่งเสริมการขาย)
 2. เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และ/หรือบัตรเครดิตนครหลวงไทย ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯตั้งแต่ 1,000 บาท/หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป โดยคำนวณยอดใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม และได้ลงทะเบียน SMS พร้อมได้รับข้อความตอบกลับว่าได้ลงทะเบียนร่วมรายการ 3BB แล้วเท่านั้น ไม่นับรวมการพิมพ์หมายเลขบัตรฯ ผิด และโปรดเก็บ SMS ที่ตอบกลับไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป
 3. รับเครดิตเงินคืน 50 บาท (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท /บัญชีบัตรตลอดรายการ)
 4. ธนาคารฯ จะให้คะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักที่ยังคงสมาชิกภาพและมีสถานะปกติภายใน 60 วัน หลังวันสิ้นสุดรายการ
 5. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือ ยกเลิกการมอบเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ใช้บัตรเครดิตที่เป็นไปในลักษณะเพื่อการค้า/ธุรกิจ การใช้บัตรเครดิตในทางมิชอบ ผิดกฎหมาย หรือ ผิดวัตถุประสงค์ในการใช้บัตรเครดิตโดยสุจริต หรือ มีการโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ซึ่งมีผลเป็นการเพิ่มวงเงินการใช้บัตรเครดิตให้เกินกว่าวงเงินที่ธนาคารฯ กำหนด

เงื่อนไขอื่น ๆ

 1. ยกเว้นบัตรเครดิตสำหรับองค์กร
 2. ธนาคารฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการเพื่อการตรวจสอบ
 3. ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง
 4. กรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน สมาชิกบัตรฯต้องติดต่อธนาคารภายใน 90 วันนับแต่วันที่ธนาคารทำเครดิตเงินคืน
 5. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควร
 6. กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.thanachartbank.co.th หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th