3BB Promotion

ลูกค้า 3BB ชำระค่าบริการายปี ผ่าน 3BB Application


 
 

 **โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าธรรมดาเท่านั้น

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ 3BB

 1. ลูกค้าต้องชำระค่าบริการรายปี (12 เดือน) ผ่านช่องทาง 3BB Application ทั้งระบบ IOS และระบบ Android เท่านั้น
 2. ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 8% และกระเป๋าเดินทางพับได้ จำนวน 1 ใบ (ของมีจำนวนจำกัด)
 3. สงวนสิทธิ์ 1 รหัสลูกค้า เมื่อเลือกชำระค่าบริการ 12 เดือนแล้วไม่สามารถสมัครหักบริการรายเดือนอัตโนมัติได้
 4. 3BB จะเป็นผู้จัดส่งของพรีเมี่ยมให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์ ภายใน 20 วัน หลังทำรายการชำระเงิน

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ (BBL)

 1. สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เมื่อชำระค่าบริการ 3BB รายปี (12 เดือน)  ผ่าน 3BB Application ทั้งระบบ IOS และระบบ Android เท่านั้น ระหว่างวันที่ 15 ก.ย. – 31 ธ.ค. 60 รับฟรีคะแนนสะสม Thank You Rewards 2,000 คะแนน (จำนวนคะแนนสูงสุด 2,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดโครงการ) ยกเว้น บัตรเครดิตไทเทนียม และบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด
 2. เฉพาะบัตรเครดิตไทเทเนียมและบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด เมื่อชำระค่าบริการ 3BB รายปี(12 เดือน)  ผ่าน 3BB Application ทั้งระบบ IOS และระบบ Android เท่านั้น ระหว่างวันที่ 15 ก.ย. – 31 ธ.ค. 60 รับเครดิตเงินคืน 200 บาท (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท/ท่าน/ตลอดโครงการ)
 3. ต้องเป็นสมาชิกบัตรบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารกรุงเทพ ยกเว้น บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส, บัตรเครดิตองค์กร และบัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ และบัตรเสริมทุกประเภท
 4. เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น และต้องมีสถานภาพบัตรปกติ และไม่มีการผิดนัดชำระในวันสิ้นรอบบัญชีที่มีการคำนวณให้คะแนนสะสม หรือเครดิตเงินคืน
 5. ธนาคารจะทำการโอนคะแนนสะสม Thank You Rewards หรือ เครดิตเงินคืน ให้ภายใน 90 วันนับจากวันทำรายการตัดยอดบัตรเครดิตสำเร็จ
 6. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเว้นหรือยกเลิกข้อเสนอนี้กับผู้ถือบัตรรายใดตามที่ธนาคารเห็นสมควรได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ส่วนบริการสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ โทร.0-2638-4000 หรือ www.bangkokbank.com/creditcard