สมัครอินเทอร์เน็ตบ้านไฟเบอร์ 3BB

(กรอกรายละเอียดติดตั้งให้ครบถ้วน)
  * ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
กรุณา อธิบายสถานที่ใกล้เคียง จุดสังเกต เช่น โรงเรียน, โรงพยาบาล, วัด เป็นต้น